Cennik kursów grupowych:

Kursy dla dzieci 1-3 klasa szkoły podstawowej:
1500zł za kurs – płatne w ratach lub całości
Kurs obejmuje 60 spotkań oraz 3 dodatkowe spotkania na egzamin ustny, pisemny oraz zakończenie roku szkolnego.

Kursy dla dzieci 4-6 klasa szkoły podstawowej:
1600zł za kurs – płatne w ratach lub całości
Kurs obejmuje 60 spotkań oraz 3 dodatkowe spotkania na egzamin ustny, pisemny oraz zakończenie roku szkolnego.

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty:
1600zł za kurs – płatne w ratach lub całości

 

 

 

Zajęcia indywidualne 60zł za 60 minut zajęć z lektorem