W English on fleek nauka odbywa się poprzez zaangażowanie, zainteresowanie i motywowanie. Kluczem do sukcesu jest przyjazna i komfortowa atmosfera, wspierana przez nowoczesne rozwiązania edukacyjne.

O zajęciach:

  • MAŁE GRUPY ZAJĘCIOWE – Zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzę w maksymalnie sześcioosobowych grupach, co pozwala na lepszą interakcję wszystkich uczniów z lektorem. Zależy mi przede wszystkim na stworzeniu kameralnych warunków pracy, podczas których będziemy mogli skupić się na indywidualnych potrzebach uczniów i wspierać ich w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i pasji do języka.
  • POZYTYWNA ATMOSFERA – English on fleek to małe i kameralne studio języka angielskiego z indywidualnym podejściem do kursanta. Kameralna atmosfera sprawia, że bardzo dobrze znam każdego mojego ucznia, jego/jej umiejętności językowe, zainteresowania, mocne i słabe strony, które wspólnie rozwijamy podczas zajęć.
  • METODYKA -English on fleek to miejsce, w którym uczniowie otrzymują rzetelnie przygotowane i opracowane materiały, ćwiczenia nie są przypadkowe, nie tracimy czasu na nieżyciowe ćwiczenia. Każdy rozdział i lekcja to zaplanowana wcześniej metodycznie część całego rocznego kursu. Wierzę, że do pełnej swobody w użyciu języka potrzebne jest rozwijanie wszystkich umiejętności, dlatego na zajęciach słuchamy, czytamy, wprowadzamy gramatykę w kontekście, wypowiadamy się, piszemy i rozmawiamy ze sobą. Kursy z English on fleek są ustrukturyzowane i uporządkowane, a na zajęciach nie ma miejsca na chaos materiałowy.
  • MATERIAŁY – Na zajęciach korzystamy z autorskich materiałów opracowanych dla wszystkich grup wiekowych- gier językowych, gramatycznych, kart obrazkowych. Większość zajęć odbywa się na zasadzie bezpodręcznikowej. Nauka oparta na indywidualnie przygotowanych materiałach edukacyjnych jest najbardziej efektywna ponieważ pozwala zamiast podręcznikowych przykładów skupić się na indywidualnym doświadczeniu i pracy uczniów.
  • ZRÓŻNICOWANIE METOD – Ruch i nauka przez zabawę jest ważną częścią zajęć w naszej szkole. Stałym elementem kursów z najmłodszymi uczniami są zabawy ruchowe, taniec, śpiew, zabawy z kartami obrazkowymi, łamigłówki, zgadywanki i wiele, wiele innych. Kursy prowadzę w oparciu o metodę komunikatywną, wykorzystującą w maksymalnym stopniu wszystkie funkcje językowe-mówienie, rozumienie ze słuchu, a w starszych grupach dziecięcych i młodzieżowych również pisanie i czytanie ze zrozumieniem.
  • ZAANGAŻOWANIE – Lekcje angażują uczniów w 100% poprzez ćwiczenia typu DIY- opracowywanie własnych materiałów, projektów, gier, co w efekcie pozwala na lepsze przyswajanie omawianych zagadnień. Tworzenie własnych treści przynosi uczniom największą radość, a obserwowanie materiałów, które sami stworzyli podczas pracy całej grupy to najlepsza nagroda i satysfakcja.
  • MATERIAŁY ONLINE – oprócz kompleksowych lekcji, które dbają o rozwój wszystkich umiejętności, uczniowie do każdego rozdziału otrzymują dostęp do ćwiczeń, gier i quizów online, co pozwala podtrzymywać efekty pracy z zajęć i dodatkowo otaczać się językiem angielskim
  • Grupy młodzieżowe przygotowuję również do egzaminu ósmoklasisty, w specjalnych, kameralnych grupach. Poprzez różnego rodzaju aktywności ukierunkowane na zadania egzaminacyjne i komunikacyjne, wspólnie trenujemy wszystkie niezbędne sprawności.