Zajęcia General English

Lekcje języka angielskiego dla dorosłych prowadzimy na wszystkich poziomach zaawansowania. Zajęcia opieramy na pełnym zaangażowaniu wszystkich funkcji językowych – mówienia, pisania, czytania, rozumienia ze słuchu oraz niezbędnych zagadnień gramatycznych. Podczas kursu pracujemy na indywidualnie opracowanych przez nas materiałach autentycznych, artykułach i nagraniach video. Zajęcia ukierunkowane są na praktyczne użycie języka, dlatego dbamy o stałe wprowadzanie kontekstów sytuacyjnych oraz odgrywanie ich razem z innymi uczniami i lektorem.

Zajęcia Konwersacyjne

Na poziomach od B1-C1 prowadzimy specjalne kursy konwersacyjne, przeznaczone szczególnie dla osób, które chciałyby poprawić swoje zdolności komunikacyjne, zasób słów i omówić ewentualne niejasności gramatyczne. Podczas zajęć pracujemy wyłącznie na materiałach autentycznych pochodzących z angielskiej prasy, magazynów, podcastów, vlogów lub internetu. Uczniowie mają pełną swobodę w wyborze tematów, które byłyby dla nich najbardziej interesujące.

.

.

Zajęcia Business English

Kursy Business English dla dorosłych prowadzimy od poziomu średnio zaawansowanego wzwyż . Podczas zajęć, tak jak w przypadku kursów konwersacyjnych, pracujemy w oparciu o autentyczne materiały, indywidualnie przygotowane przez lektora lub wybrane publikacje dostępne na rynku. Lekcje ukierunkowane są na poznawanie i utrwalanie słownictwa specjalistycznego, niezbędnego do usprawnienia codziennej komunikacji w środowisku biznesowym.

.